Jak przechowywać produkty Puella?

Produkty należy przechowywać w ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie używać po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Zamknąć butelkę po użyciu, aby zapobiec odparowaniu olejku zapachowego.

Nie przelewać produktu do innych pojemników. Koncentrat może niekorzystnie wpływać na inne nieodpowiednie tworzywa sztuczne nieprzystosowane do tego typu produktów, powodując pogorszenie jakości zarówno produktu, jak i pojemnika.

Z powrotem do sklepu